Čo ponúkame

Vo svete, v ktorom sa všetko rýchlo mení, aj život našich zákazníkov, sme chceli vytvoriť produkty, ktoré sú schopné reagovať na potreby, prispôsobovať sa a vyvíjať, v závislosti od ich nárokov, očakávaní a od toho, čo sa deje na finančných trhoch.

Naša ponuka produktov „Unit Linked“ zahŕňa riešenia, ktoré sa vyznačujú podvojným zastúpením finančného a poistného prvku, sú jednoduché a prístupné pre všetkých, flexibilné, „šité na mieru“ a veľmi dynamické, vďaka tomu majú prevádzkovatelia a zákazníci možnosť produkt meniť a prispôsobovať ho požiadavkám trhu, využívať tie najlepšie možnosti investovať, pritom zároveň zachovávať profil rizikovosti/ziskovosti, pre ktorý je každý zákazník jedinečný.

Voľný pohyb medzi fondmi našich Unit Linked, či zmena investičnej stratégie, toto v prípade Intesa Sanpaolo Life, nie je nevyhnutne spojené s nákladmi: každé nami ponúkané riešenie je svetom, ktorý je vždy pripravený sa prispôsobiť zámerom a cieľom bez dodatočných nákladov. Je to výhoda, ktorá robí naše ponuky ešte zaujímavejšími.

Jednoduchosť je pre nás dôležitou hodnotou, aj čo sa týka ponuky: rozhodli sme sa zjednodušiť našu škálu produktov, aby každý z nich dokázal v plnej miere uspokojiť potreby našich zákazníkov, ktorí s len jediným produktom majú po ruke celý svet možností. 


Intesa Sanpaolo Life má možnosť využívať tie najlepšie odborné schopnosti, tak v poisťovníctve ako aj vo finančnej sfére, ktoré vieme prejaviť, keď pripravujeme projekty inovatívnych produktov, do ktorých investujeme aj my; keď hľadáme každú možnú perspektívu výnosovosti; keď ich kompletizujeme spolu so všetkými tými poistnými výhodami, ktoré ich robia jedinečnými.

Keď hľadáme a skúmame investičné riešenia pre našich zákazníkov, naša úloha je jasná: sprevádzať ich v rozhodovaní pre najlepšie riešenie, ktoré konkrétnym spôsobom dokáže uspokojiť ich očakávania. Toto je to, čím sa riadime každý deň.