Hodnoty, ktorými sa riadime

Vo finančnom svete, ktorý prináša stále výzvy, v ktorom vedieť sa odlíšiť je stále zložitejšie, sa Intesa Sanpaolo Life rozhodla zamerať svoje úsilie na odhaľovanie najlepších investičných riešení pre zákazníka, ktoré zároveň uspokojí aj jeho potreby mať istotu zabezpečenia.

Robíme to tak, že sa vždy vžívame do situácie našich zákazníkov, a investujeme spolu s nimi, pretože veríme v produkty, ktoré ponúkame, a vo výsledky, ktoré môžu dosiahnuť, vďaka excelentným investičným stratégiám.

Pre nás inovovať znamená: záväzok v mene zákazníka a nasadenie, ktoré predstavuje neustále hľadanie, rozlíšený prístup k jednotlivým trhom, sústredenie sa na kvalitu ponuky. Je to voľba, ktorá zjednocuje experimentovanie a zodpovednosť, a tak napomáha vznik pevného vzťahu založeného na dôvere medzi spoločnosťou a zákazníkom.

Uvažovať v záujme zákazníka znamená uplatňovať maximálnu transparentnosť vo vyčísľovaní nákladov, v znášaní rizík, v profesionálnej dôslednosti, a vo všetkých formách komunikácie.

Snažíme sa komunikovať spôsobom, ktorý je jednoduchý a zrozumiteľný: vytvorili sme na to celý rad nástrojov, užitočných pre toho, kto sa po prvý krát konfrontuje so svetom financií, aby si mohol byť v plnej viere vedomý svojich rozhodnutí investovať a vedel vypočítať ich hodnotu.

Vieme, že naši zákazníci očakávajú veľmi vysokú úroveň služieb, preto aj z tohto dôvodu pracujeme každý deň, v snahe reagovať na požiadavky zákazníkov v čo najkratšom možnom čase a poskytovať stále poradenstvo počas celej doby trvania zmluvy.

Toto sú dôvody, pre ktoré je Intesa Sanpaolo Life ideálnym partnerom pri výbere produktu investičného poistenia: ciele zákazníkov sú našimi cieľmi.