Naša poisťovnícka skupina

Poisťovnícka skupina „Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita“, líder v Taliansku v BancAssurance, ponúka sporenie e zabezpečenie miliónom Zákazníkov.

Toto všetko sa konkrétne prejavuje v poistných riešeniach, ktoré sú užitočné a jednoducho zrozumiteľné v oblasti Investícií, Sporenia, Ochrany a Zabezpečenia: škála produktov, bohatá a kompletná, schopná vyhovieť všetkým potrebám Zákazníkov.

Okrem Intesa Sanpaolo Life, patria do Skupiny:

  • Intesa Sanpaolo Vita, vedúca spoločnosť Skupiny, špecializuje sa na tradičné Životné poistenie.

  • Intesa Sanpaolo Assicura, ktorá ponúka širokú škálu produktov za účelom poistného krytia osobných škôd, škôd na autách, domácnosti, a ochrany financovania.

  • Fideuram Vita,  sa špecializuje na najmodernejšie poistné produkty a produkty dôchodkového sporenia, ktoré sa vyznačujú vysokou úrovňou inovatívneho obsahu.