Orgány spoločnosti a Etický kódex

Orgány spoločnosti

Massimo Camusso
Executive Director - Chief Executive Officer
Giuseppe Loforese
Executive Director
William Holmes
Non-Executive Director - Chairman of the Board
Maria Luisa Gota
Non-Executive Director
Ciaran Long
Non-Executive Director
Luigi Megaro
Non-Executive Director
Bríd Quigley
NON-EXECUTIVE DIRECTOR

Etický kódex

Etický kódex, schválený Predstavenstvom a Dozornou radou spoločnosti Intesa Sanpaolo S.p.A., prevzalo aj Predstavenstvo v Intesa Sanpaolo Life; vyjadruje víziu zodpovednosti voči spoločnosti a okoliuvzorové hodnoty Skupiny vo vzťahu ku všetkým partnerom v jednaní (Zákazníci, Dodávatelia, Akcionári, Spolupracovníci, Komunita a Okolie), znamená to, že vzorové hodnoty a zásady spávania sa v ňom obsiahnuté, sa vzťahujú na všetok Personál.

Na oboznámenie sa s etickým kódexom klikni tu