Prítomnosť priamo v teritóriu

Od samotného vzniku má spoločnosť Intesa Sanpaolo Life svoje sídlo v Írsku.

Pôsobíme priamo na viacerých trhoch európskeho kontinentu, kde umiestňujeme naše investičné riešenia a ponúkame kvalitné poradenstvo a pomoc tým zákazníkom, ktorí si nás vybrali.

Dnes sme pripravení otvoriť nové trhy a predkladať naše ponuky, jednak v ostatných krajinách Európskeho Spoločenstva a jednak v ostatných krajinách na medzinárodnej scéne.