Private Banking Insurance Investment

Private Banking Insurance Investment (ďalej len PBI poistenie) je celoživotné investičné poistenie s možnosťou ďalších vkladov a zhodnocovania vašich investícií. 

PBI poistenie vám okrem samotného poistenia ponúka možnosť aktívne sa podieľať na zhodnocovaní vloženého kapitálu. To znamená, že vy sami môžete priamo rozhodovať o spôsobe investovania vložených finančných prostriedkov, o miere rizika či očakávaných výnosoch. Navyše môžete využiť rôzne investičné stratégie, kombinovať voľné investičné fondy a vytvoriť si tak ideálne portfólio presne podľa vašich predstáv a potrieb. 

Navyše, s PBI poistením môžete zloženie vášho portfólia kedykoľvek meniť a reagovať tak na akékoľvek zmeny na finančných trhoch alebo vo vašich osobných potrebách.

Ďalšou z výhod PBI poistenia je jeho otvorenosť, vďaka ktorej môžete vaše aktuálne investičné stratégie neustále dopĺňať o nové, pozorne vybrané fondy z internej ponuky. 

Ako vlastník PBI poistenia získate stály prístup k širokému spektru dostupných tried aktív a spolu s ním aj lepšiu orientáciu na čoraz sofistikovanejších finančných trhoch. 

Čo ponúka PBI poistenie?

S PBI poistením môžete:
 • Prispôsobiť každú poistnú investíciu vašim špecifickým požiadavkám a možnostiam tak, že využijete niektorý z množstva ponúkaných interných fondov;
 • Zvýšiť kedykoľvek vašu úvodnú investíciu jednoduchým vložením ďalších finančných prostriedkov;
 • Sami vyberať z rôznych investičných zámerov a určiť si práve takú mieru rizika a jemu zodpovedajúcu úroveň výnosu, ktorá vám najviac vyhovuje;
 • Dôverovať kompetentnému a profesionálnemu manažmentu, ktorý pozorne vyberá podstatné aktíva a interné fondy;
 • Mať zadarmo prvé dva presuny podielov medzi jednotlivými investičnými fondmi za rok vrátane novovytvorených fondov a fondov prepojených s produktmi;
 • Už mesiac po prvom vklade poistného meniť a dopĺňať zloženie vášho investičného portfólia, pričom za prvé dve zmeny počas jedného roka nič neplatíte;
 • Už po šiestich mesiacoch od prvého vkladu požiadať o čiastočné alebo úplné odkúpenie zmluvy, pričom po šiestich rokoch neplatíte vôbec nič;
 • V prípade nečakaných a nepríjemných udalostí zabezpečiť pre vás a vašich blízkych spoľahlivú pomoc a ochranu: 
  1. V prípade predčasného úmrtia poskytujeme pokrytie tejto udalosti (platí po prvom roku od uzavretia poistenia), s možnosťou výplaty dodatočného poistného plnenia až do 10 000 EUR v závislosti od veku poistenej osoby. 
  2. Výplata uvedeného poistného plnenia je oslobodená od dane z výnosov (výnimku tvoria právnické osoby).
  3. Môžete si určiť jedného alebo viacerých príjemcov a v prípade potreby ich kedykoľvek zmeniť.

Ponuka investičných riešení

Súčasťou PBI poistenia je 9 interných fondov, zoskupených do 2 profilov, z ktorých si vyberáte na základe kumulovanej sumy plateného poistného. Fondy sú rozdelené do týchto profilov:

 • Profilové fondy Táto oblasť je určená pre investorov, ktorí sa zaujímajú o investovanie na burze s cennými papiermi alebo na európskych a medzinárodných trhoch s dlhopismi, pričom investičné aktivity môžu podliehať zvolenej miere rizika.
 • Osobné fondy Táto oblasť je ideálna pre naplnenie individuálnych investičných cieľov/potrieb. Ide o vysoko špecializované fondy s investíciami na špeciálnych geografických trhoch alebo v špecifických ekonomických sektoroch. Sú určené pre klientov, ktorí sa chcú aktívne podieľať na výbere cieľa ich investície.

Všetky fondy sú zároveň pozorne sledované v súlade s koncepciou Multimanažér (výnimkou sú fondy VÚB Cash Euro a VÚB Bond Euro). Toto investičné kritérium umožňuje interným fondom prispievať k hlavnému manažmentu aktív a výkonov spoločnosti. Vyberte si z nasledujúcich fondov:

Vyberte si z nasledujúcich fondov:

Cieľový trh PBI poistenia

PBI poistenie

 • je ideálnym riešením pre každého, kto chce investovať flexibilne, podľa vlastných požiadaviek a možností;
 • umožňuje meniť a pretvárať skladbu vášho portfólia podľa vašich potrieb a chuti riskovať.
DISTRIBUČNÝ KANÁL

 

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA
MARSH EUROPE 

Organizačná zložka Slovensko